lördag 6 augusti 2016

RECENSION/TEST AV KYLIE JENNER LIP KIT AND GLOSS & WARNING!!

Denna gången tänkte jag även lägga in en engelsk översättning av min recension då jag vet att dessa produkter är väldigt populära och att det råder en närmast hysteri kring dessa lip kits i vissa kretsar. Det hela började med att instagram och youtube flödade över av bilder på Kylie Jenners olika lip kit. På Facebook fick jag av en tillfällighet möjligheten att köpa ett gloss av Kylie Jenner som heter LIKE. Denna blev början till min nyfikenhet och starten på jakten efter Kylie Jenners berömda matta lip kit. Jag hade otur inledningsvis och råkade köpa en fejk på Ebay, därefter bestämde jag mig för att endast handla av Kyle Jenner direkt, säker källa tänkte jag men väldigt DYRT!

In English: This time I thought also to add an English translation of my review because I know that these products are very popular and that there is an almost hysteria surrounding these lip kits in some circles . It all began with Instagram and YouTube being overflowed with pictures of Kylie Jenner different lip kits. On Facebook , I got an opportunity to buy a gloss of Kylie Jenner called LIKE . This was the beginning which triggered my curiosity and started my hunt for Kylie Jenner's famous lip kits. I had bad luck initially and happened to buy a fake on eBay, then I decided to buy only directly through Kyle Jenner to be sure of getting the real thing, I thought , but very expensive!


Förpackningen är snygg och lyxig, på siten kostar lip kitin 29 USD och sedan tillkommer alltid 15 USD i frakt på beställningen om man beställer 1 eller 3/4 stycken. Glossen kostar 15 USD. jag beställde mina produkter i två omgångar. Första gången beställde jag två Lip Kit i färgerna DOLCE K och Posie K. Det blev 29USD x 2 samt frakt på 15USD= 73 USD och sedan 255 kr i tullavgifter på det när det väl kom fram. Nu förstår ni kanske varför det blev DYRT, men det kommer mer sen.....

The packaging is sleek and luxurious , the lip kits cost 29 USD and then you have to add 15 USD for shipping on your order if you order 1 or up to 3 pieces . The glosses cost USD 15 . I ordered my products in two rounds . The first time I ordered two Lip Kit in the colors DOLCE K and Posie K. It was 29USD x 2 and freight at 15USD = 73 USD and then 255 SEK in customs duties it once it arrived. Now do you understand perhaps why it was expensive, but it will turn up to be even more expensive, just wait.....


LIKE heter glossen som var det första jag köpte av Kylie Jenner via Facebook. Färgen och produkten är ljuvlig men borsten som man applicerar denna med måste vara den värsta i världshistorien, ever! Håren på borsten sticker ut åt alla möjliga håll och jag har fått klippa denna ett antal gånger, inte OK för ett gloss som kostar ca 300kr med frakt och tull.


LIKE was my first product from Kylie Jenner and I truly loved everything with this gloss, EXCEPT for the brush which must be the worst brush in history for 15 USD. The hairs stand to all sides and I have had to trim it with scissors in order to be able to use it. The color nonetheless is sublime.

Från vänster LIKE (Gloss), sedan Dolce K(Lip kit), Candy K(Lip kit) och sist Posie K (lip kit).
Glosset är ett vanligt gloss med mycket färg. Lip Kiten med läppennan är matta läppfärger som torkar och blir matta. Sitter som berget tills olja kommer i kontakt med läpparna (dvs från salladen på lunchen eller från andra saker som kan innehålla fett). Läpp pennorna har mycket pigment, har lång hållbarhet och är mjuka och enkla att applicera på läpparna.

From left LIKE ( Gloss ), then Dolce K ( Lip Kit ), Candy K ( Lip Kit) and finally Posie K ( lip kit ). The gloss is a common gloss with lots of color and pigments. The Lip kits with lip liner is a matte lip color that dries on the lips and becomes mat. The lip color has a long wear and stays on the lips until any oil comes in contact with your lips (like your sallad design on your lunch break). The lip pencils are long-lasting as well and are easily applied since they are soft.


Efter att ha beställt Posie K och Dolce K, var jag fortfarande sugen på Candy K som skulle vara ett mellanting mellan dessa och som jag insåg att jag skulle ha köpt och när jag ändå beställde därifrån, beställde jag även ett LIKE gloss. Denna gången blev 29 + 15 + 15= 59 USD inkl frakt. Med tull och avgifter ytterligare 215 kr, så totalt ca 600 kr. OK, superdyrt men när jag öppnar paketet upptäcker jag att mitt LIKE gloss saknas, men det står på packsedeln att den skickats med.....förstår ni hur jag kände mig? Lurad och väldigt arg kan jag säga. Jag kontaktade därför Kylie Jenners kundtjänst via mail, skickade bilder på mitt paket men fortstöd samtidigt att argumentet kunde komma: "men hur vet vi att du inte bara tagit det och ljuger.....etc, etc.). Jag var beredd på allt. Jag var dock smart nog att upplysa dem om att jag bloggare och att jag tänkte recensera dessa och att jag därför var extra besviken över det som hänt. Efter tre dagar fick jag ett mail om att de beklagade det som hänt och att de skulle skicka en ny utan kostnad....dock ingen förklaring men jag är nöjd att det överhuvudtaget tog sitt ansvar. Jag måste dock varna för att beställa från Kylie Jenners site där frakt och tull gör det väldigt dyrt, dessutom risken att saker inte packas ner i paketet har fått mig att inte vilja beställa därifrån mer.

After ordering Posie K and K Dolce, I was still curious about Candy K that I figured would be something between them, and also realized that I would have to pay 15 USD in shipping so I decided therefore to also order the gloss I already liked: LIKE gloss. This time it was 29 + 15 + 15 = 59 USD including shipping. With duty and fees additional 215 SEK, so a total of about SEK 630. OK, super expensive but when I open the package, I discover that my LIKE gloss was missing, but on the pakaging slip it is shown as sent..... you know how I felt? Cheated and very angry!! I therefore contacted Kylie Jenner customer service via e-mail, sent pictures of my package but expected the customer services to revert with comments like: "but how do we know that you did not just taken it and that you are lying ..... etc, etc). I was prepared for everything. however, I was smart enough to tell them that I am a Beauty bloggers and that I had planned to make a review of all my Kylie Jenner products and, therefore, I was particularly disappointed by what had just happened. After three days, I received an email that they regretted what had happened and that they would send a new free of charge .... however, no explanation but I'm happy that they took their responsibility, if it arrives..... However, I must warn everyone outside of the US from ordering from the Kylie Jenner site where freight and customs makes it very expensive and the risk that things are not packed in the package that you receive is very real. All this has made me not want to order from that site ever again, even though the lip kits and the gloss is very decent indeed.Så nu till switches på dessa läppfärger.
Från vänster LIKE, sedan Dolce K, Candy K och sist, längst till höger Posie K. De smala strecken brevid läppfärgerna är läpp pennorna. 

So now switches of these lip colors. 
From left LIKE , then Dolce K, Candy K and finally to the far right Posie K. The narrow lines next to the lip colors are the lip pencils.Här nedan läpp penna i färgen Candy K.

Here below I have applied the lip pencil from Candy K.Här nedan med den flytande läppfärgen Candy K över.

Here below with the lip color Candy K on top.
Färgen torkar och torkar ut läpparna något, det går inte att komma ifrån det, men den är inte en av de värsta matta läppfärger jag testat vad avser detta.

The color is a bit drying on the lips, that is my experience, but it is not one of the most drying ones there are far worst ones.Här ovan ser ni hur jag har blandat Dolce K (längst till vänster) och Posie K (längst till höger) i mitten ser ni min blandning av dessa två.

Above you can see how I have blended Dolce K (far left ) and Posie K (far right ) in the middle you see my mixture of the two. pretty close to Candy K.

Här ser ni Candy K mellan Dolce K och Posie K, andra färgen från höger.
Here you see Candy K as the second color swatch from the right.

Min slutliga rekommendation är: Bra, snygga läppfärger och fina gloss men knappast värda all den hysteri som råder och definitivt INTE värt 310-320 kronor styck som slutpriset blivit för mina.

My final recommendation is : Good , nice lip colors and fine gloss but hardly worth all the hysteria that prevails and definitely NOT worth 310-320 SEK a piece as the final price which I had to pay for mine (incl shipping, customs and tax).

⭐️⭐️⭐️ stars out of FIVE
Knappt godkända alltså. Not very impressed and definetly not something I will repurchase.

Har ni testat några av dessa produkter? Vad tycker ni? Något ni kommer att våga testa själva?

KRAM!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

<3 Tack snälla för din kommentar <3

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Annonser

ANNONSER